Ösztönszerűleg inkább hajlunk a reményre, mint az aggodalomra - amint szemeink is maguktól a világosság felé fordulnak, nem a sötétség felé.

Ha meg akarod tudni, milyen érzéseket táplálsz valójában valaki iránt, figyeld meg, milyen hatást gyakorol rád, ha váratlanul levél érkezik az illetőtől.

Gyakran csak évek múlva látjuk helyes megvilágításban mások cselekedeteit, sőt néha a magunkéit is.

A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás.

Milyen szépeknek és jelentőseknek tűnnek fel emlékezetünkben elmúlt életünk egyes jelenetei és eseményei, noha annak idején minden különös megbecsülés nélkül engedtük őket elmúlni!

A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.

Megbocsátani és felejteni annyi, mint becses tapasztalatokat az ablakon kidobni.

A szerelmet nem a férfi és nem a nő akarja, hanem az a hatalmas harmadik, aki nincs, de lenni akar.

Nyerni fogunk rajta, ha élvezeteket áldozunk föl, hogy fájdalmakat kerülhessünk ki.

Általában tanácsosabb, ha azzal mutatja ki eszét az ember, amit elhallgat, mint azzal, amit elmond.

Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.

Egy probléma három fázison megy keresztül, mire elismerik valósként. Először nevetségesen hat, azután harcolnak ellene, végül magától értetődőnek tartják.

A gondolat elhal, mihelyt szavakban ölt testet.

Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.

Az ember a saját akaratának a foglya.

Csak egy velünk született tévedés van: azt hinni, azért élünk, hogy boldogok legyünk.

Aki azt akarja, hogy ítélete hitelre találjon, mondja ki azt hidegen és indulat nélkül.

Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy hasonlíthassunk másokhoz.

Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy átessünk rajta és befejezzük.

Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.

1. oldal / 2

 friss tartalom minden megtekintesnél 
több mint  40.000 bejegyzés
neked készítve

----------------------------------------------------------------- 
Köszönet | Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Impresszum

~  demo oldal, fejlesztés alatt ~
~  számtalan kép és cikk csak illusztrációs jellegű ~