Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Személyes és anonim adatokat az itt leírtak szerint kezelünk. 

Szolgáltató / Adatkezelő 

Szilagyi Alajos
Cím: Románia, Gyergyócsomafalva, 537050, 1445/a
E-mail: [email protected]

I. Személyes adatok kezelése közvetlenül email általi megkeresések esetében

Adatkezelő / Az adatfeldolgozásra jogosult személy
Szilagyi Alajos

Kezelt adatok köre és célja:
Az Ön e-mail címe, továbbá az Ön választása szerint megadott adatok (pl. az Ön neve, lakcíme, telefonszáma).

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

•    A felhasználó felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést intéz az Adatkezelő felé.
•    A kapcsolatfelvétel tartalma alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, tájékoztatja a felhasználót.

Adatmegőrzés időtartama
A tájékoztatás után az e-mail cím és minden személyes adat 30 napon belül törlésre kerül 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása.

II. Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

Az anonim adatok olyan adatok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy harmadik személy az adatot szolgáltató érintett személyét (személyes adatait) törvényes eszközökkel azonosítsa.

Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk (bővebben a sütikről itt):
– az Ön internet szolgáltatójának neve
– IP cím az internetes oldal azonosítója, ahonnan meglátogat minket
– a nálunk megtekintett weblapok.

Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük. 

Külső szolgáltatások melyek adatokat gyüjthetnek:

 

IV. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az felhasználó jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak 
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az [email protected] címre küldheti el. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

A jelen adatkezelési tájékoztatónk 2018. május 25. napjától hatályos. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsuk.


 1.1- es változat

1459

Vélemény, hozzászólás?