http://melaniumom.deviantart.com/art/A-Mother-s-Dream-26665417

Május az év legvirágosabb hónapja. Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el, ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.

Az ember ösi kultúrájának föalakja a Nagy Isten Anya, a Magna Mater, aki a Mindenség és az istenek szülöanyja.  A földdel, a természet termékenységével áll kapcsolatban. Az óind Prithivi, a nyugati sémi Asirat, a kis-ázsiai Kübelé, s a görög Gaia és Rheia alakja is egy maghaló és feltámadó istenhez kapcsolódik, mint annak anyja vagy felesége. O a földi létezés fenntartója, aki földi testet ad az égi természetü léleknek. A Bibliában Éva, a halált hozó bün anyja a test esendöségét, míg Szüz Mária, a Megváltó Anyja a megtisztult lélek örökkévalóságát képviseli. Mivel az emberi természet is kettös – égi és földi, azaz isteni és állati -, ennél fogva az anya szerepe is ellentmondásos, amire talán anya és banya szavunk hasonlósága és ellentétes értelmük is utal. Az anya alakja világszerte elsösorban a fa, az életfa, illetve az oszlop és a létre motívumával kapcsolódik össze, de szimbolizálhatják a belül üreges, befoglaló formát mutató tárgyak (böségszaru, edény, gyertyatartó, kút, láda, urna), épületek(ház, templom), egyes természeti képzödmények (hegy, barlang, virágok) és természetesen az anyasággal összefüggö testrészek (mell, vulva), továbbá az elemek közül a víz és a föld is. A víz akár mint a magzatvíz, akár mint az élet vize elsösorban a lét kezdetére, a születésre, a föld pedig a végre, a halálra vonatkoztatható, hiszen az anya alakjának nemcsak a születésnél, de az újjászületésre elökészítö, halál utáni életben is fontos szerep jut. A kereszténység a Szüzanyát magával az anyaszentegyházzal azonosítja, hisz a hívok az egyháztól nyert kegyelem révén új életre születnek. A magyarság ösi hitvilágának anyaalakja a Boldogasszony Szüz Mária alakjába olvad egybe.

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Romániában május első vasárnapján. Megünneplésének gondolatát az amerikai Ann M. Jarvis vetette fel 1907-ben, az USA-ban 1914-ben törvényesen is bevezették az anyák napját. Európában az I. világháború után terjedt el. Romániában 2009 Szeptember 29-én a képviselőház jóváhagyta a törvényt, mely alapján hivatalos  ünnepélyek közé sorolódik az anyák napja.

Forrás: Május elsö vasárnapja

          Jelképek (Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemedán)

          Wikipedia: Ziua Mamei

 

 

 

 

45

Vélemény, hozzászólás?